Skip to main content

Síðast uppfært: 20. október 2021 - 11:52

Persónuverndaryfirlýsing Eldum rétt


1. Almennt

Eldum rétt ehf., kt. 530513-1110, Smiðjuvegi 4b, 200 Kópavogi, (hér eftir „Eldum rétt“,
„fyrirtækið“, „við“, „okkar“), er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög
alvarlega. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi
við gildandi persónuverndarlöggjöf. Í þessari tilkynningu má sjá hvaða persónuupplýsingum
fyrirtækið safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna
upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað við geymum þær lengi. Auk þess má
hér finna upplýsingar um á hvaða lagagrundvelli Eldum rétt safnar persónuupplýsingum, hvaða
réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

 

2. Um hverja safnar Eldum rétt persónuupplýsingum?

Í starfsemi Eldum rétt er nauðsynlegt að safna og vinna með persónuupplýsingar um
mismunandi hópa einstaklinga. Þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið hefur undir höndum
geta verið um starfsmenn þess, viðsemjendur, viðskiptavini og aðra þriðju aðila sem
nauðsynlegt er að eiga samskipti við.

 

3. Hvaða persónuupplýsingum safnar Eldum rétt?

Eldum rétt safnar ólíkum persónuupplýsingum um mismunandi hópa einstaklinga eftir því
hvaða starfsemi fyrirtækisins er um að ræða. Undir öllum kringumstæðum leitast Eldum rétt
við að safna einungis þeim persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru með hliðsjón af tilgangi
vinnslunnar.
Eldum rétt safnar nauðsynlegum upplýsingum um starfsfólk, til dæmis upplýsingum um nafn,
kennitölu, heimilisfang, símanúmer, viðveru, laun og fleira. Einnig þarf fyrirtækið að halda til
haga nauðsynlegum tengiliðaupplýsingum, svo sem nafni og netfangi, um viðsemjendur og aðra
þriðju aðila. Auk þess verður Eldum rétt að safna nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini
sína, svo sem upplýsingum um nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer, greiðslumáta,
samskipti og um kaup á tilteknum vörum.

 

4. Af hverju safnar Eldum rétt persónuupplýsingum?

Tilgangurinn með söfnun og vinnslu upplýsinganna er að:
● Efna samningsskyldu, til dæmis við starfsmenn og viðsemjendur.
● Afhenda vörur og veita viðskiptavinum umbeðna þjónustu.
● Uppfylla lagaskyldu, til dæmis skyldu samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald.
● Gefa einstaklingum færi á að nýta réttindi sín samkvæmt vinnulöggjöf og löggjöf um
almannatryggingar.
● Gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins og annarra, til dæmis með
eftirlitsmyndavélum í öryggis- og eignavörsluskyni.

 

5. Á hvaða lagagrundvelli vinnur Eldum rétt persónuupplýsingar?

Eldum rétt safnar og vinnur persónuupplýsingar á eftirfarandi lagagrundvelli:
● Samþykki einstaklinga.
● Til að uppfylla samningsskyldu.
● Til að uppfylla lagaskyldu.
● Svo einstaklingar nýtt réttindi sín samkvæmt vinnulöggjöf og löggjöf um
almannatryggingar.
● Til að gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins og annarra.

 

6. Hve lengi geymir Eldum rétt persónuupplýsingar?

Eldum rétt geymir persónuupplýsingar einungis í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið
að hafa þær undir höndum. Þegar ekki er þörf fyrir að hafa persónuupplýsingar undir höndum
lengur eyðir fyrirtækið þeim með öruggum hætti.

 

7. Frá hverjum safnar Eldum rétt persónuupplýsingum?

Eldum rétt safnar persónuupplýsingum að meginstefnu til beint frá þeim einstaklingi sem um
ræðir. Þegar safnað er persónuupplýsingum frá þriðja aðila reynir Eldum rétt eftir fremsta megni
að upplýsa viðkomandi einstakling um það.

 

8. Hvenær miðlar Eldum rétt persónuupplýsingum til þriðja aðila og af hverju?

Eldum rétt miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af fyrirtækinu til að vinna
fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim
tilfellum gerir fyrirtækið vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal
annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Eldum rétt um meðferð persónuupplýsinga
og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja
öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.
Eldum rétt miðlar einnig upplýsingum í ákveðnum tilvikum til annarra þriðju aðila sem ekki
eru bundnir fyrirmælum fyrirtækisins um meðferð þeirra. Til dæmis miðlar fyrirtækið
upplýsingum til Ríkisskattstjóra sem og stéttarfélaga starfsmanna og lífeyrissjóða.

 

9. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Eldum rétt er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem
staðsett eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Fyrirtækið gerir það ekki undir neinum
kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd
og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

 

10. Réttindi einstaklinga

Hafi einstaklingar veitt samþykki fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga eiga þeir rétt
samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 að afturkalla
samþykki sitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram
fór áður en samþykki var afturkallað. Þá njóta þeir einnig annarra réttinda, svo sem réttar til
aðgangs að gögnum, réttar til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að
persónuupplýsingum verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar og
réttar til að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi einstaklinga eru ekki alltaf fortakslaus
og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

 

11. Öryggi persónuupplýsinga

Eldum rétt hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að
tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga nr. 90/2018. Sérstakrar varúðar er gætt við meðferð viðkvæmra
persónuupplýsinga. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að
persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar fyrirtækið að því að
starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

 

12. Samskiptaupplýsingar Eldum rétt

Nafn: Eldum rétt ehf.
Heimilisfang: Smiðjuvegur 4b, 200 Kópavogi.
Netfang: [email protected]

 

13. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um hvernig Eldum rétt meðhöndlar þínar persónuupplýsingar,
þá eru þetta samskiptaupplýsingarnar hjá persónuverndarfulltrúanum okkar.

 

14. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd

Dragir þú í efa að Eldum rétt meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun
hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

 

15. Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt 08.12.2021 og verður næst endurskoðuð
01.08.2022.